چگونه از MyMenu استفاده کنیم؟

از تلفن هوشمند یا تبلت خود برای اتصال مستقیم به سیستم رستوران‌ها در فهرست رستوران‌های انتخاب شده استفاده کنید!

  • با MyMenu این کارها را انجام دهید!
  • MyMenu رایگان است. آن را از طریق Google Play یا AppStore دریافت نمایید.
  • کد QR را که روی میز شما قرار دارد اسکن کنید.

از MyMenu استفاده کنید، بخاطر اینکه...

© 2013-2017 UnrealSoft