Како со MyMenu?

Користете smartphone или таблет, за да се поврзете директно со системот за послужување во избраните ресторани!

  • Направете го ова преку MyMenu!
  • Апликацијата MyMenu е бесплатна. Извадете ја од Google Play или AppStore.
  • Скенирајте го кодот лоциран на Вашата маса.

Користете MyMenu, бидејќи...

© 2013-2017 UnrealSoft